Tăng mức vay vốn đối với học sinh sinh viên

Từ ngày 9/1/2016: Tăng mức vay vốn đối với học sinh sinh viên
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều chỉnh mức cho vay quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
 
Theo đó, mức cho vay tối đa là 1,25 triệu đồng/tháng/HSSV. So với quy định cũ, mức cho vay tối đa đã tăng thêm 150.000 đồng/tháng/HSSV. Quyết định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9-1-2016 và áp dụng đối với các khoản vay mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Mời quý Thầy/Cô cùng các bạn sinh viên xem chi tiết Quyết định điều chỉnh mức cho vay quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg

 

dang web