PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

 

PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN

Xin chào các bạn!                                                

Để thống kê số lượng sinh viên thuộc diện chính sách đang theo học tại trường, Phòng Công tác HSSV tiến hành khảo sát. Bạn thuộc diện chính sách nào vui lòng đánh dấu X vào ý kiến đó. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn.

Các bạn vào đây