THÔNG BÁO DỜI THỜI GIAN THI 

 

           Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học, nghỉ thi trước diễn biến của cơn bão số 16.

 

          - Căn cứ Công điện hỏa tốc số 7924/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 24 tháng 12 năm 2017 về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của cơn bão số 16, Phòng Công tác học sinh sinh viên thông báo: 

 

1. Tất cả các sinh viên được nghỉ học/thi từ 12 giờ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017.

2. Sinh viên cập nhật lịch thi mới trước 12 giờ ngày 26/12/2017.

3. Dự kiến lịch thi mới của sinh viên sẽ được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29/12/2017.

          Trân trọng cảm ơn các bạn sinh viên./.