Đối thoại định kỳ giữa học sinh, sinh viên với lãnh đạo Nhà trường lần 1, năm học 2012 - 2013

Nhằm mục đích lắng nghe ý kiến, giải đáp thắc mắc và tạo điều kiện giao lưu, đối thoại giữa sinh viên và Nhà trường. Tối ngày 18/01/2013,Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã diễn ra buổi Đối thoại định kỳ giữa với học sinh, sinh viên với lãnh đạoNhà trường lần 1, năm học 2012 - 2013.

TS Thái Hữu Tuấn - Phó Bí thư Đẳng ủy, Phó hiệu Nhà trường - Chủ trì buổi đối thoại; lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm; các thầy, cô và gần 800 sinh viên đại diện cho toàn thể sinh viên trong trường.

Mở đầu buổi đối thoại, ThS Lê Thị Ngọc Thảo - Q. Trưởng phòng Đào tạo và ThS. Phạm Nhất Phương - Phó Phòng CT HSSV đã giới thiệu những nét chính trong công tác đào tạo, công tác sinh viên.

Phần quan trọng nhất của Buổi đối thoại chính là phần đối thoại trực tiếp giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường. Sinh viên đạt câu hởi bằng nhiều hình thức có thể nếu ý kiến trực tiếp với lãnh đạo Nhà trường hay đặt câu hỏi trên giấy. Nội dung xoay quanh đến đời sống, sinh hoạt cũng như những băn khoăn, thắc mắc của các bạn học sinh, sinh viên trong quá trình học tập tại Trường được lãnh đạo Nhà trường, các thầy cô giải đáp thỏa đáng.

Đối thoại kết thúc trong không khí cởi mở, vui vẻ giữa thầy và trò của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Hình ảnh ghi nhận:

05

TS. Thái Hữu Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu Trưởng Nhà trường - chủ trì buổi đối thoại

01

ThS. Lê Thị Thu Thảo - Q. Trưởng phòng Đào tạo - giới thiệu về công tác đào tạo

02

ThS. Phạm Nhất Phương - Phó trưởng Phòng Công tác HSSV - giới thiệu về công tác sinh viên

03

04

Sinh viên đạt câu hỏi với lãnh đạo Nhà trường

08

Sinh viên tham gia buổi đối thoại

09

Toàn cảnh buổi đối thoại