1.1  Nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho Học sinh Sinh viên (HSSV)

a)  Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho HSSV. Mỗi học kỳ tổ chức đối thoại với HSSV để giải thích đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước; cung cấp thông tin cần thiết của nhà trường cho HSSV; thường xuyên quan tâm đến tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của HSSV;

 

b)  Xây dựng kế hoạch tuyên truyền; kế hoạch thực hiện có tính thực tế, đa dạng, gần gũi và hiệu quả để thực hiện quy chế HSSV; Chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức, nội quy giảng đường phòng học; những quy định của nhà trường về trang phục, đồng phục, đeo bảng tên khi đến trường/lớp; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm;

 

c)  Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” đầu mỗi năm học;

 

d)  Tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện từng học kỳ, năm học và khóa học;

 

e)  Kiểm tra việc chấp hành quy chế HSSV, quy chế sinh viên nội trú, ngoại trú; kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm;

 

f)  Chịu trách nhiệm quản lý nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động công tác HSSV tại các Khoa;

 

g)  Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động (ngành dọc) của đội ngũ Trợ lý công tác HSSV, đội ngũ Cán sự  lớp của các Khoa;

 

h)  Đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ giảng viên, giáo viên chủ nhiệm, Cán sự lớp một học kỳ một lần;

 

i)   Phối với các Khoa, Phòng, đơn vị chuyên môn để tham mưu cho Ban giám hiệu tuyển chọn thành lập các đội tuyển sinh viên tham gia hội thi cấp thành phố, toàn quốc và quốc tế;

 

j)  Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ về công tác HSSV cho cấp trên;

 

k)  Thư ký và chuẩn bị hồ sơ họp, phát biểu đề dẫn tại Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV khi có công việc phải họp Hội đồng này.

 

1.2   Công tác tổ chức sự kiện, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

a)  Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức các buổi lễ, hội nghị của nhà trường: lễ thành lập trường, lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp, lễ 20-11 và các ngày kỷ niệm khác,…;

 

b)  Phối hợp với đơn vị chuyên môn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, hội diễn văn nghệ cấp trường, hội thao cấp trường mỗi năm một lần; tổ chức các cuộc thi văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, giải thể dục thể thao khác.


1.3 Nhiệm vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và chế độ, chính sách sinh viên

a)  Sắp xếp HSSV vào lớp theo đúng ngành nghề đăng ký, chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời, tiến hành làm thẻ HSSV;


b)  Cập nhật, quản lý, lưu trữ hồ sơ HSSV của các hệ đào tạo, các bậc đào tạo trong một Cơ sở dữ liệu thống nhất, phù hợp và đồng bộ với phần mềm quản lý của nhà trường; bảo đảm yêu cầu truy xuất nhanh, chính xác, kịp thời thông tin về nhân thân sinh viên, quá trình học tập, rèn luyện và các thông tin khác... của các bộ phận chức năng trong nhà trường;


c)  Kiểm tra tính chính xác thông tin về hồ sơ nhân thân và các hoạt động học tập, rèn luyện của HSSV; cấp Giấy xác nhận, in giấy chứng nhận các giấy tờ liên quan tới HSSV thuộc thẩm quyền của Phòng CTHSSV;

 

d)  Chuẩn bị và đề xuất công tác cấp học bổng cho HSSV;


e)  Chịu trách nhiệm đề xuất công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV;


f)  Cập nhật kịp thời các quyết định khen thưởng, kỷ luật vào Cơ sở dữ liệu HSSV;


g)  Cập nhật các quyết định nhập học, quyết định xử lý học vụ, quyết định cho HSSV nghỉ học tạm thời, quyết định chuyển ngành, chuyển lớp, chuyển khóa đào tạo, quyết định tốt nghiệp vào hồ sơ dữ liệu HSSV;


h)  Cập nhật kết quả điểm rèn luyện học kỳ, năm học, khóa học vào Cơ sở dữ liệu HSSV;


i)  Xây dựng Cơ sở dữ liệu Cựu sinh viên;


j)  Quản lý trang Web của Phòng;


k)  Chụp hình lưu dữ liệu đầu vào và HSSV tốt nghiệp;


l)  Chịu trách nhiệm xác minh Văn bằng đầu vào và điểm nguyện vọng 2;


m)  Lưu trữ hình ảnh, phim tư liệu về quá trình xây dựng và hoạt động của Trường, chịu trách nhiệm mảng hồ sơ lịch sử Phòng;


n)  Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với HSSV;


o)  Phối hợp với Ban quản trị Ký túc xá (KTX) kiểm tra xác nhận đúng đối tượng được xét duyệt vào ở KTX;


p)  Phối hợp với Bộ phận y tế theo dõi tình hình sức khỏe HSSV và tham mưu Hiệu trưởng về những trường hợp HSSV không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập;


q) Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ về công tác dữ liệu, chính sách cho cấp trên.


1.4. Nhiệm vụ về công tác thanh niên

a)  Thiết kế sân chơi lành mạnh, hiệu quả và thiết thực để thu hút HSSV tham gia nhằm góp phần rèn luyện HSSV tinh thần đồng đội, thói quen làm việc nhóm, thói quen chấp hành kỷ luật, tuân thủ qui định, nội qui, thói quen ứng xử vì tập thể... nhằm hỗ trợ cho hoạt động đào tạo thanh niên nhà trường thành những con người có chuyên môn và kỹ năng sống tốt;


b)  Tổ chức hiệu quả, thực tế và chuyên nghiệp các hoạt động tình nguyện truyền thống: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Chương trình tiếp sức mùa thi, các Ngày thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo…;


c)  Gắn hoạt động của Thanh niên nhà trường với công tác Thanh niên của địa phương nơi Trường trú đóng và quê hương Bác Tôn;


d)  Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV và đề xuất với Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trương, giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của HSSV trong công tác phát triển Đảng;


e)  Phối hợp với các đơn vị trong Trường thúc đẩy phong trào học tập và nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, thanh niên; Là đơn vị chủ trì hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;


f)  Phối hợp tổ chức huấn luyện, nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học trong HSSV, nâng cao hiệu quả ứng dụng sản phẩm nghiên cứu khoa học sinh viên vào thực tiễn;


g)  Triển khai thực hiện các Công trình thanh niên (CTTN) cho thanh niên toàn trường;


h)  Tư vấn, hỗ trợ, chỉ đạo, giám sát hoạt động trong Công tác thanh niên ở các Trường trực thuộc, Khoa/ Phòng TCCN&DN;

 

1.5. Nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên, Cựu sinh viên và hợp tác doanh nghiệp

a) Chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động hỗ trợ HSSV: tìm việc làm toàn thời gian, bán thời gian; nhà trọ, tư vấn tâm lý, sức khỏe, pháp luật, tư vấn nghề nghiệp;


b)  Chịu trách nhiệm liên hệ với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân để tạo nguồn hỗ trợ học bổng cho HSSV;


c)  Tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng mềm cho HSSV: lập hồ sơ xin việc, kỹ năng trả lời phỏng vấn, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng, kỹ năng làm việc nhóm…;


d)  Phối hợp với các Trường trực thuộc, Khoa/Phòng TCCN&DN mời các chuyên gia, doanh nghiệp tổ chức hội thảo, báo cáo chuyên đề;


e)  Đào tạo các chuyên đề ngắn hạn theo yêu cầu của doanh nghiệp;


f)  Liên hệ với các doanh nghiệp để hỗ trợ chỗ thực tập, kiến tập, tham quan thực tế;


g)  Ký kết hợp tác tiến tới thành lập hệ thống các doanh nghiệp thân hữu với nhà trường;


h)  Theo dõi và kết nối Cựu sinh viên với Trường để xây dựng kênh thông tin hai chiều (nhà trường - xã hội) nhằm gắn chương trình, phương pháp và hoạt động đào tạo của Trường với nhu cầu thực tế của xã hội;


i)  Khảo sát tình hình việc làm của HSSV sau tốt nghiệp và thu nhận tất cả các hình thức phản hồi của xã hội về chất lượng đào tạo, nghiên cứu của Trường; tham mưu để nhà trường có những điều chỉnh hợp lý về chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, định hướng phát triển ngắn hạn, trung và dài hạn;


j)  Thường trực Hội bảo trợ sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng, chịu trách nhiệm phát triển nhanh hoạt động của Hội về lượng và chất để hỗ trợ HSSV nghèo vượt khó, HSSV có hoàn cảnh khó khăn, HSSV diện chính sách;


k)  Phát triển các hoạt động có thu theo phân cấp của nhà trường để tăng thêm quỹ hỗ trợ học bổng hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn.