Thông báo về việc xét, cấp học bổng sinh viên nghèo vượt khó

Nhằm nâng cao đời sống vật chất và tạo điều kiện cho sinh viên nghèo vượt khó học tập; Phòng Công tác học sinh - sinh viên (CTHSSV) thông báo xét, cấp học bổng sinh viên nghèo vượt khó năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

 

1.Số suất học bổng sẽ trao: 60 suất (mỗi suất trị giá 3.000.000 đồng).

2.Đối tượng trao:

- Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Sinh viên mồ côi.

- Sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Sinh viên thuộc đối tượng chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương).

3.Điều kiện:

Sinh viên thuộc một trong các đối tượng trên và thỏa mãn những điều kiện sau:

  • Khóa 20: căn cứ kết quả điểm trúng tuyển, xét từ cao đến thấp.
  • Các khóa còn lại:

-       Điểm trung bình tích lũy kết quả của các môn học năm học 2015-2016:

     + Từ 6.5 trở lên đối với nhóm ngành khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, dược.

     + Từ 7.0 trở lên đối với nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật.

-       Điểm rèn luyện năm học 2015-2016 từ 70 trở lên.

-       Không bị xử lý kỷ luật.

4.Hồ sơ:

-       Đơn đề nghị xét, cấp học bổng sinh viên nghèo vượt khó (sinh viên tự viết).

-       Minh chứng thuộc đối tượng quy định.

5.Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 07/09 - 16/09/2016 tại Phòng CTHSSV (A.0003).

 

            Sau khi hết hạn tiếp nhận hồ sơ, Phòng CTHSSV sẽ tổng hợp, kiểm tra, trình Ban Giám hiệu phê duyệt danh sách sinh viên được nhận học bổngvà gửi

danh sách này về từng Khoa để thông báo đến sinh viên (số sinh viên được cấp học bổng xét theo tiêu chí học tập từ cao đến thấp).

Đề nghị các Khoa phổ biến thông báo này đến sinh viên để biết và thực hiện.