Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn năm học 2016-2017 (đợt bổ sung)

 Căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Bảo hiểm y tế; Phòng Công tác học sinh - sinh viên thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn (BHTN) năm học 2016-2017  như sau:
1.    Mục đích:
- Tăng cường điều kiện chăm sóc sức khỏe, đề phòng, hạn chế tổn thất, khắc phục hậu quả do bệnh tật, tai nạn xảy ra với sinh viên.
- Đáp ứng yêu cầu của sinh viên và tạo sự yên tâm cho phụ huynh có con em học tập tại Trường.
- Tạo thuận lợi cho sinh viên khi đi thực tế, thực tập nghề nghiệp… (nhiều cơ sở thực tập như công trường, nhà máy, phòng thí nghiệm yêu cầu sinh viên phải có bảo hiểm mới nhận).
- Chia sẻ trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm với Nhà trường trong trường hợp tai nạn rủi ro hoặc khi có dịch bệnh xảy ra với sinh viên.
2.    Đối tượng:
- Sinh viênTrường Đại học Tôn Đức Thắng (trừ khóa tuyển sinh năm 2016).
3.    Chi phí bảo hiểm và thời gian thu:
a.    Tổng số chi phí bảo hiểm phải nộp: 503.000 đồng
Trong đó:
-    BHYT 12 tháng: 458.000 đ (thời hạn hiệu lực từ 01/01/2017 đến 31/12/2017).
-    BHTN 12 tháng: 45.000 đ (thời hạn hiệu lực từ 01/09/2016 đến 31/08/2017).
Sinh viên là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.
b.    Thời gian thu: 
- Thời gian thu chi phí bảo hiểm dự kiến từ ngày 03/10 - 07/10/2016 (Phòng Tài chính sẽ thông báo lịch thu cụ thể trên cổng thông tin sinh viên).
Lưu ý: Sinh viên đã đăng ký đợt 1 rồi sẽ không đăng ký được đợt bổ sung.
4.    Hướng dẫn đăng ký:
- Từ ngày 15/9/2016 đến ngày 23/9/2016 sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên vào mục đăng ký bảo hiểm để cập nhật thông tin bảo hiểm theo yêu cầu.

Đây là đợt đăng ký tham gia bảo hiểm cuối cùng, đề nghị các Khoa triển khai đến sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo này. 

Trân trọng./.